РУС ENG ՀԱՅ
 
Slider tile one
Slider tile one Lorem of ipsum dolor set

Կրթություն

 Կրթությունը բարեկեցիկ և երջանիկ կյանքի ճանապարհն է: 

Կրթության մարդասիրական բնույթը մշտապես խթանում է համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, քաղաքացիական գիտակցության, ազգային արժանապատվության, հայրենասիրության, օրինականության և բնապահպանական աշխարհայացքի դաստիարակությունը: